friporn.net

1xnxx.net

pornmesh.biz

xxnxhamster.net

jxtube.net

videoxporno.biz

go4porn.biz

porn2s.net

porn2u.biz

xhamsterz.net

xtubex.net

pornw.net

porn99.biz

pornostation.net

pornmag.biz

 
ORDER STATUS
Email 
P.O# 
 

status report
การชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

1. โอนเงินผ่านธนาคา มายัง บริษัท จีนายน์ จำกัด

ลูกค้าชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชี  บริษัท จีนายน์ จำกัด  โดยมีธนาคารดังต่อไปนี้

  1. ธนาคารกรุงเทพ          สาขาอินทรารักษ์        เลขที่บัญชี 212-413-0499

   2. ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาถนนนวมินทร์    เลขที่บัญชี 077-268-7405

  3. ธนาคารกสิกรไทย        สาขานวมินทร์ 36      เลขที่บัญชี 022-397-7316

 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งสลิป  มาที่  Fax. 02-509-1200   หรือ

หรือ Email มาที่  online@gnine.co.th   หรือ  Line Office: @9gnine

2. ชำระเงินสด (Cash)

ลูกค้าชำระเงินที่บริษัท หรือ สาขา

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

มีบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัท จีนายน์ จำกัด และ

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  หรือบริษัทขนส่งที่บริษัทยอมรับ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

  · บริษัทฯ จะส่งสินค้าถึงมือท่านในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1-3 วันทำการ  ในต่างจังหวัด ภายใน 2-7 วันทำการ
  · การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง 
  · บริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า 
  · ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง 
  · การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
  · สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า(PO#) เดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ 
  · สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจากบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว 
  · ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
     ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล 

 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ในเวลาทำการ  8.30 - 17.00น.
Tel. 02-509-5777 (Auto) ติดต่อ ฝ่ายขาย  
Fax. 02-509-1200    
Line Office : @9gnine
e-mail : online@gnine.co.th
URL    : www.gnine.co.th